Tarief

Er is geen wettelijk vastgesteld tarief. Het tarief voor 2023 voor dieetadvisering bij de kinderdiëtistenpraktijk is € 23,50 per kwartier.

Paramedici die een door de Wet BIG geregeld beroep uitoefenen hoeven geen BTW in rekening te brengen. U ontvangt van de diëtist een factuur voor dieetadvisering en dient die te voldoen aan de diëtist. 

Gemaakte afspraken kunnen tot uiterlijk 24 uur van tevoren geannuleerd worden. Indien u de afspraak niet nakomt brengt de diëtist het niet nagekomen contact in rekening.

De vergoeding voor dieetadvisering in de eerste lijn (basiszorg) is geregeld via de basisverzekering volgens de aanspraak ‘extramurale dieetadvisering’ in het Besluit Zorgverzekering en via aanvullende verzekeringen. Voor dieetadvisering via de basisverzekering is bij kinderen tot 18 jaar geen eigen risico van toepassing.

Dieetadvisering wordt gedeeltelijk vergoed vanuit de basisverzekering tot een maximum van 3 behandeluren ofwel 12 kwartier per jaar. Daarnaast kan voor dezelfde of een andere indicatie in datzelfde jaar dieetadvisering gedeeltelijk uit een aanvullende verzekering vergoed worden.

De kinderdiëtistenpraktijk heeft geen contracten met zorgverzekeraars. Het vergoedingspercentages voor niet-gecontracteerde zorg varieert van 60% tot 85%. Bij een restitutiepolis (met vrije keuze uit zorgaanbieders) bedraagt de vergoeding 100% van het gecontracteerde tarief. Het gemiddeld gecontracteerde tarief ligt echter lager dan het tarief van de diëtist waardoor de behandeling gedeeltelijk wordt vergoed. Achmea, Menzis, ONVZ en Zorg en Zekerheid hebben in 2023 het hoogste vergoedingspercentage

De diëtist is direct toegankelijk, dit betekent dat u zonder verwijzing van een arts naar een diëtist kan gaan.

IBAN: NL76 INGB 0689 8330 67
AGB-zorgverlenerscode: 24-001234
AGB-praktijkcode: 24-(0)51925
KP-nr.: 39904597289
KvK-nr.: 60232358