Eetkunst

Specialistische zorg

Kinder- en jeugddiëtist Kim Corbet werkt vanuit enthousiasme en bezieling en helpt kind en ouder(s) leren beter te eten. Ze is geduldig en helpt om verandering van gedrag te bevorderen door interne twijfel ten opzichte van verandering te verhelderen en keuzes te maken. Kennis en houding over eten en voedingsgerelateerde onderwerpen verbeteren door psycho-educatie in voorlichtende gesprekken en in de vorm van zelfhulp.

Kim heeft vertrouwen in de eigen ontwikkelingskrachten die in het kind aanwezig zijn. Kind en ouder(s) ontwikkelen kennis en vaardigheden en worden zich tijdens de behandeling bewust van keuzes die zij kunnen maken. Keuzes die een weerspiegeling zijn van hoop en niet van angst versterken en vergroten zelfwaardering, veerkracht en zelfstandigheid om de eigen doelen te bereiken.

Motivational Interviewing, een bewezen methode bij gedragsverandering waarbij interne twijfel ten opzichte van verandering wordt verhelderd en doorzien, wordt tijdens de behandeling toegepast.

In vertrouwen met de verwijzend arts* en bijvoorbeeld de (pre)logopedist, orthopedagoog, GZ-psycholoog, klinisch psycholoog, psychotherapeut, sociaalpsychiatrisch verpleegkundige, systeemtherapeut, psychomotorisch therapeut, yogadocent, haptonoom, beeldend therapeut, ervaringsdeskundige, kinderfysiotherapeut, maatschappelijk werker, sociotherapeut, leerkracht of klassenassistent wordt samengewerkt.

*zoals kinder- en jeugdarts, kinder- en jeugdpsychiater, revalidatiearts, huisarts of jeugdarts