Eetkunst

Specialistische zorg

Kinder- en jeugddiëtist Kim Corbet werkt vanuit enthousiasme en bezieling en helpt geduldig om verandering van eetgedrag te bevorderen door het toepassen van Motiverende gespreksvoering en Acceptatie en Commitment Therapie.

Motivational Interviewing (MI) is een bewezen methode bij gedragsverandering waarbij interne twijfel ten opzichte van verandering wordt verhelderd en doorzien.

Acceptance and Commitment Therapy (ACT) is een actieve vorm van therapie. Het is een derde generatie gedragstherapie ontwikkelt binnen het behaviorisme. De wetenschapsfilosofie die hieraan ten grondslag ligt kijkt naar hoe gedrag functioneert in verschillende contexten. Oftewel je vraagt ‘Welk effect heeft dit gedrag in deze situatie? Waar leidt het toe?’ Bij het onderzoeken van de functie van het eetgedrag binnen de context van het leven gebruiken we het Keuzepunt.

Je vraagt of het gedrag functioneert als een beweging achter- of vooruit. Door het toepassen van deze methode vergroot de geestelijke flexibiliteit en handel je bewust geleid door je waarden. Je leert hoe je de invloed van pijnlijke gedachten en gevoelens kunt verminderen (acceptatie) en tegelijkertijd actie kunt ondernemen om een betekenisvol leven op te bouwen (commitment). Het is een gedragstherapie waarbij waarden en mindfulness vaardigheden creatief worden gebruikt.

Kennis en houding over eten en voedingsgerelateerde onderwerpen verbeteren tijdens de behandeling door psycho-educatie in voorlichtende gesprekken en in de vorm van zelfhulp.

In vertrouwen met de verwijzend arts* en bijvoorbeeld (pre)logopedist, orthopedagoog, GZ-psycholoog, klinisch psycholoog, psychotherapeut, sociaalpsychiatrisch verpleegkundige, systeemtherapeut, psychomotorisch therapeut, yogadocent, haptonoom, beeldend therapeut, ervaringsdeskundige, kinderfysiotherapeut, maatschappelijk werker, sociotherapeut, leerkracht of klassenassistent wordt samengewerkt.

*zoals kinder- en jeugdarts, kinder- en jeugdpsychiater, revalidatiearts, huisarts of jeugdarts