(Dieet)Behandeling

De dieetbehandeling bestaat uit de volgende activiteiten:

  • Tijdens 1e contact à ± 60 tot 90 minuten met kind en ouder(s) aanmaken dossier, diëtistisch onderzoek waaronder berekenen energiebehoefte en opstellen behandelplan.
  • Na het 1e contact in afwezigheid van kind en ouder(s) stelt de diëtist een individueel dieetvoorschrift op. De tijd die de diëtist hieraan besteedt wordt ook gedeclareerd. Onder individueel dieetvoorschrift wordt verstaan diëtistische diagnosestelling oftewel analyseren van gegevens en berekenen van het dieetadvies;
  • Uitvoeren van de behandeling. Vervolgcontact met kind en ouder(s) tijdens individuele contacten/ huisbezoeken of een telefonisch/ e-mail contact waarbij de diëtist rapporteert aan de verwijzend arts en indien nodig met omgeving overlegd;
  • Evaluatie van resultaten en doelstellingen van de behandeling tijdens vervolgcontact met kind en ouder(s);
  • Beëindigen van de behandeling tijdens eindcontact met kind en ouder(s) waarbij de diëtist een eindrapportage aan de verwijzend arts schrijft.

De dieetbehandeling is daarnaast zoveel als mogelijk evidence based door het toepassen van de Dieetbehandelingsrichtlijnen. Het Handboek Dieetbehandelingsrichtlijnen verschijnt sinds 1997. De Richtlijnen beschrijven de standaardprocessen die diëtisten dienen te doorlopen bij iedere dieetbehandeling. De redactie hanteert bij de totstandkoming van Richtlijnen zo veel als mogelijk het principe van het evidence based handelen en sluit aan bij criteria die door het CBO (Kwaliteitsinstituut voor de Gezondheidszorg) zijn ontwikkeld.

Om meer inzicht te krijgen in het huidige eetgedrag kan de Nederlandse Vragenlijst voor Eetgedrag Kind (NVE-K) en/ of de screeningslijst Risicofactoren Eetstoornis bij Obesitas (REO) voor jeugdigen met een te hoog gewicht gebruikt worden om informatie te krijgen over het mogelijk aanwezig zijn van een eetstoornis, depressie en/ of impulsiviteit.

De Stippencoach, voorheen Happy Weight Stippenplan, wordt vaak tijdens de dieetbehandeling van het kind met een te hoog gewicht toegepast. De methode bestaat uit de delen: energiebeperking, gedragsverandering, lichaamsbeweging en samenwerking met ouder(s) en omgeving. De methode is effectief en leuk om te doen.