Kim Corbet

De Eetleidster

Kim Corbet, kinder- en jeugddiëtist heeft de HBO opleiding Voeding en Diëtetiek in 2002 afgerond en is na haar opleiding altijd werkzaam geweest als diëtist.

Kim heeft een vriendelijke serene houding en stelt graag open vragen aan het kind en ouder(s). Ze luistert actief en respecteert de denkwereld van het kind.

Kim heeft een sterk systematisch denkvermogen en is een intuïtief creatief denker. Zonder oordeel voedt ze haar denken en consciëntieus rekent ze de keuzemogelijkheden uit. Wat voor haar telt is dat ze in het leven van een ander verschil mag maken.

Vanuit haar deskundigheid ontwikkelt ze richtlijnen, behandelprogramma’s en geeft ze onderwijs en doet onderzoek. Ze is bestuurslid van het landelijke netwerk diëtisten gespecialiseerd in de behandeling van eetstoornissen Voedings Interventie Eetstoornissen (VIE) en lid van de Nederlandse Academie voor Eetstoornissen (NAE). Bij iMindU een Practice for Child, Adolescent and Adult Psychiatry werkt ze multidisciplinair samen vanuit een psychoanalytisch referentiekader.

Om zichzelf te ontwikkelen neemt ze actief deel aan jaarlijkse themadagen, overleggen en intervisie van, door de Nederlandse Vereniging van Diëtisten (NVD), erkende landelijke verenigingen/netwerken:

 • Netwerk Kinderdiëtisten (NKD)
 • Diëtetiek Psychiatrie Nederland (DPN)
 • Voedings Interventie Eetstoornissen (VIE)
 • Diëtisten voor Spierziekten (DvS)

Afgeronde Post-HBO scholingen:

 • Holistisch werken
 • Een brede blik op eetstoornissen, met oog voor diversiteit
 • Darmgezondheid van kinderen
 • Autisme en gerelateerde eetproblemen bij kinderen
 • Neuromusculaire en -degeneratieve aandoeningen
 • Directe Toegankelijkheid Diëtetiek
 • Voeding bij eet- en/of psychiatrische stoornissen
 • Behandeling van jeugdigen met eetstoornissen
 • Kindervoeding en Kinderdiëtetiek
 • Behandeling van eetstoornissen voor diëtisten
 • Protocollair werken met ouders van kinderen met overgewicht
 • Rationeel Emotieve Therapie/ RET
 • Binge Eating Disorder Cognitieve Gedragstherapie
 • Motivational Interviewing
 • Motiveren van een eetstoorniscliënt
 • Diet Counseling

Kim heeft haar periodieke registratie in het Kwaliteitsregister Paramedici. Het Kwaliteitsregister Paramedici (KP) is een register voor een groot aantal paramedische beroepsgroepen waaronder diëtisten.

Via het kwaliteitsregister wordt eenmalig geregistreerd of een diëtist voldoet aan de opleidingseisen van de Wet BIG. Vervolgens wordt periodiek (elke 5 jaar) geregistreerd of een diëtist beschikt over actuele kennis en ervaring. Alleen wanneer aan de door de beroepsgroep gestelde eisen wordt voldaan, behoudt de geregistreerde diëtist zijn of haar kwaliteitsregistratie. Het KP kan door iedereen geraadpleegd worden. Benodigd hiervoor zijn het KP-nummer (registratienummer) of de naam met de geboortedatum.

In Nederland is het beroep diëtist geregeld via artikel 34 van de Wet op de Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg (BIG). In de Wet BIG is de opleiding tot het beroep geregeld en de deskundigheid omschreven. Daarbij is bepaald dat het recht tot het voeren van de titel ‘diëtist’ voorbehouden is aan degene die met goed gevolg de vierjarige HBO opleiding Voeding en Diëtetiek heeft afgerond. Degene die de cursus Voedingsdeskundige of Gewichtsconsulent heeft gevolgd heeft niet het recht tot het voeren van de titel ‘diëtist’. Voor deze cursussen is geen vooropleiding nodig.

Voedingskundigen hebben de driejarige Bachelor Voeding en Gezondheid aan de Wageningen University afgerond.