Eetkunst

Hulp voor wie

De kinderdiëtistenpraktijk is er voor kinderen en jeugdigen met

 • anorexia nervosa
 • sensorische voedselaversie bijvoorbeeld samenhangend met een autismespectrumstoornis of AD(H)D
 • voedingsprobleem samenhangend met een lichamelijke aandoening zoals neuromusculaire aandoeningen (NMA). Bijvoorbeeld Duchenne spierdystrofie, Myotone dystrofie, Spinale musculaire atrofie (SMA)
 • voedingsproblemen samenhangend met een neurologische aandoening. Bijvoorbeeld Cerebrale parese (CP)
 • voedingsprobleem samenhangend met ingrepen of traumata in het mond- en keelgebied of het maagdarmkanaal. Bijvoorbeeld verslikken, ernstig braken, reflux, inbrengen van neusmaagsonde
 • voedingsproblemen samenhangend met syndromen. Bijvoorbeeld het syndroom van Down, Prader-Willi, van West, VCFS of Wolf-Hirschhorn syndroom
 • vermijdende/restrictieve voedselinnamestoornis (avoidant/restrictive food intake disorder: ARFID)
 • selectief eten bijvoorbeeld samenhangend met een autismespectrumstoornis of AD(H)D
 • functionele dysfagie
 • angst voor overgeven en misselijkheid (emetofobie)
 • eetbuistoornis (BED)
 • boulimia nervosa
 • algemene symptomen: afbuigende groeicurve/groeiachterstand, gewichtsverlies/ondervoeding en slikklachten
 • maag- en darmaandoeningen: chronische obstipatie, gastro-oesofageale reflux, lactose-intolerantie, peuterdiarree en prikkelbaar darmsyndroom (PDS)