Kinderdiëtistenpraktijk
Eetkunst

Ervaart u dat eten voor uw kind een probleem is en zoekt u specialistische zorg dan kunt u terecht bij de kinderdiëtistenpraktijk.

De praktijk biedt deskundige hulp aan kinderen en jeugdigen tot 23 jaar met eetproblemen.

Kim Corbet, kinder- en jeugddiëtist eetkundig specialist geestelijke gezondheidszorg (GGZ), is de leidsvrouw achter de kinderdiëtistenpraktijk.

Netwerkpartners waarmee de praktijk samenwerkt zijn het Willem-Alexander Kinderziekenhuis (WAKZ) van het LUMC en het academisch centrum voor kinder- en jeugdpsychiatrie LUMC-Curium, GGZ Rivierduinen Eetstoornissen Ursula, Autisme en Jong, Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG), Juliana Kinderziekenhuis onderdeel van het HagaZiekenhuis (JKZ), Youz (Parnassia Groep), Opvoedpoli (iHUB), Cardea, MOC ’t Kabouterhuis, Prodeba en YOEP Onderwijs en Zorg.

ruimte

De Eetleidster

Sinds 2014 heeft Kim Corbet, naast haar specialistische werk in een academisch kinderziekenhuis en academisch centrum voor kinder- en jeugdpsychiatrie, haar praktijk. Ze is stuurgroepslid van het landelijke netwerk diëtisten gespecialiseerd in de behandeling van eetstoornissen Voedings Interventie Eetstoornissen (VIE).

 

Lees verder >

'Help mij leren beter te eten'

Het kind staat centraal

Kim heeft vertrouwen in de eigen ontwikkelingskrachten die in het kind aanwezig zijn.

Kind en ouder(s) ontwikkelen kennis en vaardigheden en worden zich tijdens de behandeling bewust van keuzes die zij kunnen maken. Keuzes die een weerspiegeling zijn van hoop en niet van angst versterken en vergroten zelfwaardering, veerkracht en zelfstandigheid om de eigen doelen te bereiken.

Lees verder >
NVD
NKD
KP
VIE
DPN
DvS

Kinderdiëtistenpraktijk Eetkunst

Kinder- en jeugddiëtist
Kim Corbet

Papelaan 85 Z
2252 EG Voorschoten

IBAN: NL76 INGB 0689 8330 67

AGB-zorgverlenerscode: 24-001234

AGB-praktijkcode: 24-(0)51925

KP-nr.: 39904597289

KvK-nr.: 60232358