Kinderdiëtistenpraktijk
Eetkunst

Ervaart u dat eten voor uw kind een probleem is en zoekt u specialistische zorg dan kunt u terecht bij de kinderdiëtistenpraktijk.

De praktijk biedt deskundige hulp aan kinderen en jeugdigen met eetproblemen. Kim Corbet, kinder- en jeugddiëtist specialist GGZ, is de leidsvrouw achter de kinderdiëtistenpraktijk.

ruimte

De Eetleidster

Sinds 2014 heeft Kim Corbet, naast haar specialistische werk in een academisch kinderziekenhuis en academisch centrum voor kinder- en jeugdpsychiatrie, haar onderneming. Ze is bestuurslid van het landelijke netwerk diëtisten gespecialiseerd in de behandeling van eetstoornissen Voedings Interventie Eetstoornissen (VIE).

Kim heeft een vriendelijke serene houding en stelt graag open vragen aan het kind en ouder(s). Ze luistert actief en respecteert de denkwereld van het kind.

Lees verder >

'Help mij leren beter te eten'

Het kind staat centraal

Kim heeft vertrouwen in de eigen ontwikkelingskrachten die in het kind aanwezig zijn.

Kind en ouder(s) ontwikkelen kennis en vaardigheden en worden zich tijdens de behandeling bewust van keuzes die zij kunnen maken. Keuzes die een weerspiegeling zijn van hoop en niet van angst versterken en vergroten zelfwaardering en zelfstandigheid om de (dieet)behandeldoelen te bereiken.

Lees verder >
NVD
NKD
KP
VIE
DPN
DvS

Kinderdiëtistenpraktijk Eetkunst

Kinder- en jeugddiëtist
Kim Corbet

Papelaan 85 Z
2252 EG Voorschoten

IBAN: NL76 INGB 0689 8330 67

AGB-zorgverlenerscode: 24-001234

AGB-praktijkcode: 24-(0)51925

KP-nr.: 39904597289

KvK-nr.: 60232358