Help ons leren beter te eten
Verwijzer/indicaties voor verwijzing U kunt verwijzen naar de kinderdiëtistenpraktijk voor behandeling van kinderen met: anorexia nervosa sensorische voedselaversie bijvoorbeeld samenhangend met een autismespectrumstoornis of AD(H)D voedingsprobleem samenhangend met een lichamelijke aandoening zoals neuromusculaire aandoeningen (NMA). Bijvoorbeeld Duchenne spierdystrofie, Myotone dystrofie, Spinale musculaire atrofie (SMA) voedingsproblemen samenhangend met een neurologische aandoening. Bijvoorbeeld Cerebrale parese (CP) voedingsprobleem samenhangend met ingrepen of traumata in het mond- en keelgebied of het maagdarmkanaal. Bijvoorbeeld verslikken, ernstig braken, reflux, inbrengen van neusmaagsonde voedingsproblemen samenhangend met syndromen. Bijvoorbeeld het syndroom van Down, Prader-Willi, Van West, VCFS of Wolf-Hirschhorn syndroom voedselweigering bij depressie, angst, fobie of dwang een food avoidance emotional disorder (FAED) selectief eten bijvoorbeeld samenhangend met een autismespectrumstoornis of AD(H)D functionele dysfagie angst voor overgeven en misselijkheid (emetofobie) eetbuistoornis (BED) boulimia nervosa algemene symptomen: afbuigende groeicurve/groeiachterstand, gewichtsverlies/ ondervoeding en slikklachten maag- en darmaandoeningen: chronische obstipatie, gastro-oesofageale reflux, lactose-intolerantie, peuterdiarree en prikkelbaar darmsyndroom (PDS) een te hoog gewicht (starten met) sondevoeding voedselovergevoeligheid Menu Welkom Hulpvragen Verwijzers Over Kim Specialistische zorg Dieetbehandeling Vergoeding Contact Links Home