Help ons leren beter te eten
Vergoeding De vergoeding voor dieetadvisering in de eerste lijn (basiszorg) is geregeld via de basisverzekering volgens de aanspraak ‘extramurale dieetadvisering’ in het Besluit Zorgverzekering en via aanvullende verzekeringen. Voor dieetadvisering via de basisverzekering is bij kinderen tot 18 jaar geen eigen risico van toepassing. Dieetadvisering wordt vergoed vanuit de basisverzekering tot een maximum van 3 behandeluren ofwel 12 kwartier per jaar. Daarnaast kan voor dezelfde of een andere indicatie in datzelfde jaar dieetadvisering uit een aanvullende verzekering vergoed worden. Afhankelijk van de zorgverzekeraar wordt het bedrag gedeeltelijk of geheel vergoed. Bij een restitutiepolis wordt het bedrag geheel vergoed. Kinderdiëtistenpraktijk Kim heeft geen contracten afgesloten met de zorgverzekeraars. Bekijk voor vergoeding het document maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorgaanbieders 2015 voor paramedische zorg. Voor vergoeding van dieetadvisering door de zorgverzekeraar is bijna altijd een verwijzing van een arts nodig. IBAN: NL76 INGB 0689 8330 67 AGB-zorgverlenerscode: 24-001234 AGB-praktijkcode: 24-(0)51925 KP-nr.: 39904597289 KvK-nr.: 60232358 Menu Welkom Hulpvragen Verwijzers Over Kim Specialistische zorg Dieetbehandeling Vergoeding Contact Links Home