Help ons leren beter te eten
Specialistische zorg In Nederland is het beroep diëtist geregeld via artikel 34 van de Wet op de Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg (BIG). In de Wet BIG is de opleiding tot het beroep geregeld en de deskundigheid omschreven. Daarbij is bepaald dat het recht tot het voeren van de titel ‘diëtist’ voorbehouden is aan degene die met goed gevolg de vierjarige HBO opleiding Voeding en Diëtetiek heeft afgerond. Degene die de cursus Voedingsdeskundige of Gewichtsconsulent heeft gevolgd heeft niet het recht tot het voeren van de titel ‘diëtist’. Voor deze cursussen is geen vooropleiding nodig. Voedingskundigen hebben de driejarige Bachelor Voeding en Gezondheid aan de Wageningen University afgerond. Kim heeft de HBO opleiding Voeding en Diëtetiek in 2002 afgerond en is na haar opleiding altijd werkzaam geweest als diëtist. Om haar deskundigheid te bevorderen neemt ze actief deel aan de, door de Nederlandse Vereniging van Diëtisten (NVD) erkende landelijke vereniging/netwerken: Diëtetiek Verstandelijk Gehandicaptenzorg (DVG) Diëtetiek Psychiatrie Nederland (DPN) Voedings Interventie Eetstoonissen (VIE) Diëtisten voor Spierziekten (DvS) Ze bevordert haar deskundigheid door deelname aan de jaarlijkse themadagen, regionaal overleg en intervisies, het ontwikkelen van richtlijnen en behandelprogramma’s. Afgeronde Post-HBO scholingen: Voeding bij eet- en/of psychiatrische stoornissen Behandeling van jongeren met eetstoornissen Kindervoeding en Kinderdiëtetiek Behandeling van eetstoornissen voor diëtisten Protocollair werken met ouders van kinderen met overgewicht Rationeel Emotieve Therapie (RET) Binge Eating Disorder Cognitieve Gedragstherapie Motivational Interviewing Motiveren van een eetstoornispatiënt Diet Counseling Zie voor werkervaring haar profiel op LinkedIn. Kim heeft haar periodieke registratie in het Kwaliteitsregister Paramedici voor de periode tot 2017. Het Kwaliteitsregister Paramedici (KP) is een register voor een groot aantal paramedische beroepsgroepen waaronder diëtisten. Via het kwaliteitsregister wordt eenmalig geregistreerd of een diëtist voldoet aan de opleidingseisen van de Wet BIG. Vervolgens wordt periodiek (elke 5 jaar) geregistreerd of een diëtist beschikt over actuele kennis en ervaring. Alleen wanneer aan de door de beroepsgroep gestelde eisen wordt voldaan, behoudt de geregistreerde diëtist zijn of haar kwaliteitsregistratie. Het KP kan door iedereen geraadpleegd worden. Benodigd hiervoor zijn het KP-nummer (registratienummer) of de naam met de geboortedatum. Menu Welkom Hulpvragen Verwijzers Over Kim Specialistische zorg Dieetbehandeling Vergoeding Contact Links Home