Help ons leren beter te eten
Over Kim Kinder- en jeugddiëtist Kim Corbet werkt vanuit enthousiasme en bezieling en helpt kind en ouder(s) leren beter te eten. Ze is geduldig en behulpzaam en helpt om verandering van gedrag te bevorderen door ambivalentie ten opzichte van verandering te helpen verhelderen en oplossen. Kennis en houding over eten en voedingsgerelateerde onderwerpen verbetert door psycho-educatie in voorlichtende gesprekken en in de vorm van zelfhulp. Het kind staat tijdens de dieetbehandeling centraal. Kim heeft vertrouwen in de eigen ontwikkelingskrachten die in het kind aanwezig zijn. Het kind en ouder(s) worden zich tijdens de behandeling bewust van keuzes die zij kunnen maken. Nadruk ligt op zelfstandigheid om de dieetbehandeldoelen te bereiken. Kim stelt graag vragen aan het kind en ouder(s), ze luistert actief en heeft interesse in wat het kind vertelt. Ze respecteert de denkwereld van het kind en ouder(s) en leeft zich in. Ze werkt samen met kind en ouder(s), verwijzend arts* en omgeving aan het verbeteren van het eetgedrag van het kind. Voorbeelden van samenwerking: (Pre)logopedist, orthopedagoog, gz-psycholoog, klinische psycholoog, psychotherapeut, sociaal psychiatrisch verpleegkundige, systeemtherapeut, psychomotorisch therapeut, bewegingsagoog, kinderfysiotherapeut, maatschappelijk werker, sociotherapeut, leerkracht of klasse assistent. *zoals kinder- of jeugdarts, kinder- en jeugdpsychiater, revalidatiearts, huisarts of schoolarts Voor het bepalen van de juiste behandeling en om meer inzicht te krijgen in het huidige eetgedrag vullen kinderen de Nederlandse Vragenlijst voor Eetgedrag Kind (NVE-K) in. Het Happy Weight Stippenplan wordt vaak tijdens de dieetbehandeling van het kind met een te hoog gewicht toegepast. De methode bestaat uit de delen: energiebeperking, gedragsverandering, lichaamsbeweging en samenwerking met ouder(s) en omgeving. De methode is effectief en leuk om te doen. De screeningslijst Risicofactoren Eetstoornis bij Obesitas (REO) voor jongeren met een te hoog gewicht wordt gebruikt om informatie te krijgen over het mogelijk aanwezig zijn van een eetstoornis, depressie en/of impulsiviteit. Kim is naast haar specialistische werk in de tweede lijn in de kinderrevalidatie met enthousiasme haar eigen onderneming gestart. Tot voor kort was ze ook werkzaam in de tweede lijn gespecialiseerde jeugd-ggz. De toegenomen hulpvraag van ouders, kinderen en verwijzers naar specialistische dieetadvisering in de eerste lijn (basiszorg) en de anderhalve lijn (generalistische basis ggz zorg) geeft haar de mogelijkheid om ook deze zorg te verlenen vanuit haar eigen praktijk. Daarnaast zorgt ze graag voor haar eigen twee kinderen. Menu Welkom Hulpvragen Verwijzers Over Kim Specialistische zorg Dieetbehandeling Vergoeding Contact Links Home