Help ons leren beter te eten
Dieetbehandeling Een dieetbehandeling bestaat uit de volgende activiteiten: Diëtistisch onderzoek tijdens 1e directe contact à 60 minuten met kind en ouder(s) Indirect contact na 1e contact betreft diëtistische diagnosestelling: analyse, voedingsberekening, berekenen energiebehoefte en formuleren van het kernprobleem. Vaststellen behandeling: bepalen doelstellingen en opstellen behandelplan tijdens 2e directe contact à 45 minuten met kind en ouder(s). Indirect contact rapportage aan verwijzend arts. Uitvoeren van de behandeling. Direct vervolgcontact met kind en ouder(s) tijdens individuele contacten/huisbezoeken à 45 minuten of een telefonisch/e-mail contact. Zo nodig indirect contact overleg met omgeving. Evaluatie van resultaten en doelstellingen van de behandeling tijdens direct vervolgcontact met kind en ouder(s). Zo nodig indirect contact tussenrapportage aan verwijzend arts. Beëindigen van de behandeling tijdens direct eindcontact met kind en ouder(s). Indirect contact eindrapportage aan verwijzend arts. De dieetbehandeling is zoveel als mogelijk evidence based door het toepassen van de Dieetbehandelingsrichtlijnen. Het Handboek Dieetbehandelingsrichtlijnen verschijnt sinds 1997. De Richtlijnen beschrijven de standaardprocessen die diëtisten dienen te doorlopen bij iedere dieetbehandeling. De redactie hanteert bij de totstandkoming van Richtlijnen zo veel als mogelijk het principe van het evidence based handelen en sluit aan bij criteria die door het CBO (Kwaliteitsinstituut voor de Gezondheidszorg) zijn ontwikkeld. Kim maakt tijdens haar gesprekken gebruik van Motivational Interviewing. Motivational Interviewing is een evidence based methode bij gedragsverandering. Een persoon gerichte begeleidingsstijl om verandering van gedrag te bevorderen door ambivalentie ten opzichte van verandering te helpen verhelderen en oplossen (Miller, 2002). De methode helpt om ambivalentie ten aanzien van gedrag te exploreren en op te lossen. Dit vindt plaats in een sfeer van samenwerken, waarbij de zorgprofessional gebruik maakt van verschillende principes en technieken (Miller, 2002). Hierbij is het van groot belang dat: er vertrouwen wordt opgebouwd tussen de zorgprofessional en de patiënt, de weerstand tegen gedragsverandering vermindert en gedragsverandering direct gericht wordt op het volgende stadium van gedragsverandering. (Prochaska & Diclemente, 1986). Menu Welkom Hulpvragen Verwijzers Over Kim Specialistische zorg Dieetbehandeling Vergoeding Contact Links Home